Paigaldamine

  1. Voolutange (CT) ei tohi ühendada voolutvitsade (Rogowski) mõõteseadme külge (tootja poolt on pandud peale kleeps Rugowski coils – vooluvitsad only);
  2. jälgida vitsade ja tangide järjestust ja ühendamist. Tutvu juhendiga ja vaata õpetus videot.
  3. Vitsasid ja tange ühendada ühe kaupa mõõteseadme külge, et kontrollida, kas tang on õiget pidi;
  4. Pingemõõtmise kaablil peab ees olema maksimaalselt C20A kaitse või sular, et lühise korral ei põleks mõõteseade maha;
  5. Keskseadme ja ruuteri toide peab tulema L1 faasi pealt, kuna kommunikatsioon keskseadme ja mõõteseadmete vahel on kõige parema kvaliteediga faasil L1 (kui mõõteseadmed ühendatakse patch kaabliga ruuteri külge siis tuleb vastavalt muuda keskseadme seadistust);
  6. Pinge otsad ühendada mõõteseadme külge ja alles seejärel lülitada kaitse sisse (vältimaks sädelahendusi);
  7. Täpne juhiste järgimine ja paigaldus tagavad tõrgeteta töö.
  8. Faaside nimetused seadmetel: A=L1, B=L2, C=L3.