Valdkonnad

standby

Standby kulu vähendamine

Energiakulu, mis tekib olukorras, kus seadme käigus hoidmine ei ole tegelikult vajalik, nimetatakse standby kuluks, mille elimineerimine võib olla väga lihtne.

koormuse testimine

Koormuse monitoorimine

Elektrivõrgu parameetrite jälgimine võib vahel muutuda väga oluliseks kui mõni neist peaks olema piiri peal. Sellisel juhul tuleks neid parameetreid reaalajas jälgida.

reaktiivenergia

Reaktiivenergia

Reaktiivenergiat monitoorides on võimalik selgitada, kas oleks vaja kasutusele võtta kompensaatorid, sest reaktiivenergia võib moodustada suure osa elektriarvest.

optimeerimine

Tootlikkuse optimeerimine ja monitoorimine

Tootmisühiku tootmise kohta kulunud energia võimaldab hinnata täpsemalt ühiku omahinda. Energiatarbe järsk tõus tootmisühiku kohta annab indikatsiooni sellest, et midagi on tootmises valesti.

tarbimis jaotus

Tarbimise jaotus

Tarbimise jaotus annab tervikliku pildi sellest, milliste tarbijate või gruppide energiakulu on kõige suurem. Selline ülevaade võimaldab jälgida, kas mõne vähem tähtsa tarbija-grupi energiakulu on liiga suur või mitte.

Tehnosiire

Tehnosüsteemide seire

Töötlevas tööstuses on kasutusel palju erinevaid elektroonilisi seadmeid, mille toimimine on otseselt seotud nende poolt tarbitud energiaga. Selle pärast on nende poolt tarbitud energia kulu põhjal lihtne teha järeldusi nende töö kohta.

energiasäästu kontroll

Energiasäästu tulemuste kontroll ja seire

Energiasäästu meetmete rakendamine ei pruugi alati anda nähtavat ja tuntavat muutust, eriti kui tegemist on tarbimisharjumuste muutmisega või mõne väiksema muutusega. Sellisel juhul on mõistlik jälgida neid muutusi tarbimisgraafikutes