Tehnosüsteemide seire

Töötlevas tööstuses on kasutusel palju erinevaid elektroonilisi seadmeid, mille toimimine on otseselt seotud nende poolt tarbitud energiaga. Selle pärast on nende poolt tarbitud energia kulu põhjal lihtne teha järeldusi nende töö kohta.

Ventilatsioon – ventilatsiooni puhul on oluline jälgida, et ei toimuks liigset ventileerimast, samas peab seda olema alati piisavalt. Ventilatsioon on üks suurimaid energiatarbijaid haridus- ja büroohoonetes. Arvesse tuleb võtta ka ruumide kütmise viis ning tagada, et ventilatsioon ja küte ei töötaks üksteisele vastu. Üldiselt tulevad ka termostaatide või süsihappegaasi andurite rikked välja ventilatsiooni tarbimisgraafikutes

Jahutus –  jahutuse puhul tuleb jälgida, et seda kasutataks täpselt nii palju kui on vajalik sest õhu jahutamine kulutab üldiselt soojendamisest kaks korda rohkem elektrienergiat. Lisaks on siin eriti oluline jälgida, et küte ja jahutus ei töötaks kunagi samal ajal samades ruumides.

Tehnosiire