Tootlikkuse optimeerimine ja monitoorimine

Enamasti on raske ette kujutada kui palju kulub energiat ühe tootmisühiku tootmiseks ning lisaks ei pruugi see saadud suurus anda mingit kasulikku informatsiooni. Tootlikkuse arvutamiseks on vaja pikemaajalisemaid mõõtmisi ning seadmete valim peab olema täpselt paigas.

Tootmisühiku tootmise kohta kulunud energia võimaldab hinnata täpsemalt ühiku omahinda. Energiatarbe järsk tõus tootmisühiku kohta annab indikatsiooni sellest, et midagi on tootmises valesti.

Erinevate tootmishoonete või tootmisliinide vahel saab läbi viia võrdlusi, et uurida, millised üksused on efektiivsemad ning nende tarbimismalle laiendada teistele säästu saamiseks.

Ahjude, värvikambrite, SMA ahjude jms töös on oluline teada, millistel juhtudel on mõistlik seadmed välja lülitada ja jahtuma jätta ning millistel juhtudel tuleks seadmeid hoida teatud temperatuuril, et taaskäivitamine ei võtaks tarbetult energiat. Sellised arvutused võivad säästa olulisel hulgal energiakulu.

optimeerimine