Energiasäästu tulemuste kontroll ja seire

Energiasäästu meetmete rakendamine ei pruugi alati anda nähtavat ja tuntavat muutust, eriti kui tegemist on tarbimisharjumuste muutmisega või mõne väiksema muutusega. Sellisel juhul on mõistlik jälgida neid muutusi tarbimisgraafikutes. Tarbimisharjumuste mõju energiatarbele joonistub välja graafikutes koheselt, eriti kui monitooritakse lõpptarbija (mitte näiteks terve hoone) energiakulu.

Sellisel viisil võib proovida mitmeid erinevaid energiasäästumeetmeid väiksemate üksuste peal selleks, et hiljem neid rakendada terves tööstuses, kus kumulatiivne sääst võib olla oluliselt suurem.

Tarbimisharjumuste mõju tuleks jälgida eelkõige reaalajas, sest hilisem analüüs võib osutuda ebatäpseks ning muutusi kokku viia energiakulu vähenemisega on keerulisem.

energiasäästu kontroll